วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2556

INTRODUCTION : FIRST STORYFIRST POST

          เป็นนิมิตหมายใหม่ที่จะเขียนเรื่องราวที่น่าสนใจ ตั้งใจจะให้เป็น diary เล่มหนึ่งที่บันทึกเรื่องราวหลากหลายสามารถใช้ในการอ้างอิงในชีวิต

          Blog นี้จะไม่ได้รวบรวมงานเขียนเดิมใน bloggang (mrpopsong.bloggang.com) แต่คงจะเป็นแยกออกมา หรือนำเรื่องเก่าที่ได้เขียนไว้ได้อย่างน่าสนใจนำมาปรับปรุงในเชิงของเนื้อหาสาระ ให้มีความทันสมัยถูกต้องในข้อมูลเพิ่มมากขึ้น

          บล๊อกในรูปแบบของบันทึกนี้จะมีการพูดคุยเล่าเรื่องอย่างมีศิลปะ มีข้อมูลอ้างอิง ใช้เวลาคัดกรองข้อมูลค้นคว้าอย่างมีหลักการ เป็นระบบ แต่แฝงด้วยสาระความบันเทิง เป็นนิตยาสารเล่มน้อย ๆที่จบในหน้านั้น


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น